Åby Marknad, Klippan

 Åby marknad har ca 15 000 besökare varje år. 320 knallar är representerade på marknaden.
Åby är en trevlig familjemarknad.

Marknadsplats: De centrala delarna av tätorten Klippan

Marknaden startades år 1765.

Vägbeskrivning:
Där Väg 21 och Väg 13 korsar varandra.

Kontakt
Klippans Brottarklubb
Sanne Hernodh
0737-068312
e-post: abymarknad@klippansbk.se
http://www.klippan.se/upplevagora/evenemang/abymarknad.8561.html
facebook: https://www.facebook.com/groups/abymarknad/

 

  Tillbaka