Ordförande
Ronny Nilsson
0708 884229


Sekreterare
Gunnel Levin
gunnel.levin@gmail.com


Kassör
Marita Rosengren
0708 92 88 29


Ledamöter
Christer Sylvan


Patrik Wirén


Ersättare
Renée Jönsson-Fiegen

Anders Strand