Hörby Marknad

 Marknadsplats: De centrala delarna av staden. Marknaden lockar ca 80 000 besökare och 500 knallar varje år. Första marknadsåret var 1748.
 

Kontakt
Hörby Marknad
Box 91
242 21 Hörby

Lars Lagö
0415-18140
Fax. 0415-144 71
Epost lars.lago@horby.se

 

  Tillbaka