Kontakt

 

                                         

Ordförande
Agne Nilsson
0709 930589
agne.nilsson@hastveda.nu


Sekreterare
Gunnel Levin
gunnel.levin@gmail.com


Kassör
Marita Rosengren
0708 92 88 29


Ledamöter


Björn Landin
044-619 80
0730 372 702
Fax 044-619 80

Ronny Nilsson
0708 884229


Ersättare

Patrik Wirén
Benny Olsson


Kontaktuppgifter arrangörer 2017 

 

                              

 

 

Tillbaka