Lövestads Marknad

 En av Skånes äldsta marknader med 10-15000 besökare och 90 knallar per vår och höstmarknad. Det finns både vår- och höstmarknad. Utbudet är varierat. Marknadsplatsen är i centrum.
Vägbeskrivning: Från Lund väg 11 mot Sjöbo, kör ca 4 km på väg 11 mot Simrishamn. I Anklam mot Vanstad och Lövestad.

Kontakt
Lövestad Marknad
Lövestad Bygdens Byalag,
Mejerigatan 7
275 75 Lövestad

Pia Åhman
Gimlelund
Bäretoftavägen 20
275 71 Lövestad
Marknadstelefon:0709-113291
0739-41 41 91
0417-217 90
Epost marknad@lovestad.se

www.lovestad.se
 

  Tillbaka