Tomelilla Marknad

 Tomelilla marknad har ca 15000 besökare varje år. 200 knallar är representerade på marknaden. Marknadsplats: Centrum i Tomelilla.
Vägbeskrivning: Riksväg 19
 

Kontakt
Tomelilla Marknad
Tomelilla Kommun
Gustafstorg 16
273 80 Tomelilla

Carina Hansson
Ros-Marie Stjernfeldt
0417-18 117
Fax. 0417-144 00
carina.hansson@tomelilla.se
ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
www.tomelilla.se

 

 

  Tillbaka